Radikal pluralisme, biologiske eksistentialisme og sandheden om køn

Radikal pluralisme, biologiske eksistentialisme og sandheden om køn

I de seneste år har vi været vidner til en tiltrængt kønsdebat. En debat som godt trække fronterne skarpt op i kampen mod et binært kønssystem. Det kan være interessant at kigge på de forskellige opfattelser der ligger bag fronterne. 

”Ifølge diskursteorien skaber vi mening gennem sproget. Det vil sige, at virkeligheden dannes gennem sproget, og at de ord og vendinger, der eksempelvis knyttes til de to biologiske køn, får betydning for vores opfattelse af kønnene.” (Iversen, Bundgård, & Lund, 2018)

Den radikale pluralisme er et begreb der særligt bruges inden for socialkonstruktionismen og kendetegnes ved, at sandhed er det som flere kan blive enige om. Det vil med andre ord sige, at sandheden findes inden for indbyrdes relationer i et givent samfund. Det vil så også sige, at der ikke eksistere universelle sandheder. Denne opfattelse gør at køn godt kan diskuteres og opfattelser kan ændres og udvides.  

Den biologiske eksistentialisme hævder, at køn er drevet af biologiske egenskaber, hvorfor det sociale aspekt ikke findes i den eksistentialistiske kønsopfattelse. Kønsopfattelser kan derfor ikke diskuteres. Denne opfattelse må naturligvis medføre en afvisning af f.eks. transkønnethed eller non-binærhed. 

Dette føre os hen til begrebet ”hegemoni”, som dækker over et bestemt synspunkts overherredømme.

De sandhedspåstande om kønnet, som har formået at etablere sig som de hegemoniske, vil altid bygge på udelukkelse og undertrykkelse af andre. ‘Tokønsopfattelsen, som gennem de sidste århundreder har haft hegemonisk status, udelukker og marginaliserer en tænkning af køn som andet end to samt som andet end forskel mellem det kvindelige og mandelige.” (Stormhøj, 2006)

Den hyppighed, hvormed enhver antydning om kønsforskel i hjernen rapporteres i pressen ledsaget af overskrifter som ” Den endelige sandhed” antyder, at dette er en stærk tro, godt indlejret i den offentlige bevidsthed, som skal udfordres ved enhver lejlighed. Selvom der er løbende debatter og kritik omkring kønsstereotyper, synes verden til dato at være temmelig komfortabel med ideen om, at der kun er biologiske køn.

Måske skal vi bare anskue det som et behov for at organisere vores verden i ukomplicerede kategorier.

Litteratur 

Iversen, E. B., Bundgård, M. B., & Lund, T. (2018). Sociologisk set- en grundbog i sociologi. Systime.

Stormhøj, C. (2006). Poststrukturalismer. Forlaget Samfundslitteratur.

Billede

Fotos af Laker fra Pexels

Om Forfatteren: SoMeKink Administrator
Denne profil bliver udelukkende brugt at administrere og vedligeholde websiden. Vi er flere der bruger profilen til at skrive blogindlæg og til teknisk vedligehold. Vi interagere ikke med brugerne fra denne profil, men kun fra vores respektive personlige profiler.

Involver Dig

Kommentarer

@peepso_user_68(Mark)
Interesant at komme teori på kønsdebatten.
marts 27, 2021 12:02 pm